Đề thi lớp 9 năm 2024 (mới nhất, có đáp án) | Đề thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, ... lớp 9 có đáp án


Tuyển chọn, cập nhật đề thi lớp 9 năm học 2023 - 2024 tất cả các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí chọn lọc, có đáp án bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi các môn học lớp 9.

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi, giáo án, .... lớp 9 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

Đề thi Giữa kì 1 Toán 9

Đề thi Học kì 1 Toán 9

Đề thi Giữa kì 2 Toán 9

Đề thi Học kì 2 Toán 9


Đề thi Giữa kì 1 Ngữ văn 9

Đề thi Học kì 1 Ngữ văn 9

Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn 9

Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 9


Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 9

Đề thi Học kì 1 Vật lí 9

Đề thi Giữa kì 2 Vật lí 9

Đề thi Học kì 2 Vật lí 9


Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 9

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 9

Đề thi Học kì 2 Hóa học 9


Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 9

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 9

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9


Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 9

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 9

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9

Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9


Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 9

Đề thi Học kì 1 Sinh học 9

Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 9

Đề thi Học kì 2 Sinh học 9


Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 9

Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9

Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí 9

Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9


Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử 9

Đề thi Học kì 1 Lịch sử 9

Đề thi Giữa kì 2 Lịch sử 9

Đề thi Học kì 2 Lịch sử 9


Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ 9

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9

Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ 9

Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9


Đề thi Giữa kì 1 Tin học 9

Đề thi Học kì 1 Tin học 9

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 9

Đề thi Học kì 2 Tin học 9


Top 50 Đề thi GDCD 9

Đề thi Giữa kì 1 GDCD 9

Đề thi Học kì 1 GDCD 9

Đề thi Giữa kì 2 GDCD 9

Đề thi Học kì 2 GDCD 9


Đề thi vào lớp 10 môn Hóa


Đề thi vào lớp 10 môn GDCD

Xem thử