Đề thi lớp 5 (năm 2024) | Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5


Tổng hợp đề thi lớp 5 năm học 2023 - 2024 các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lí, Tin học, Đạo đức học kì 1 & học kì 2 chọn lọc, có đáp án gồm các bài kiểm tra, bài thi giữa kì, cuối kì lớp 5.

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi, giáo án, .... lớp 5 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

100 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi Toán 5 Giữa kì 1

Đề thi Toán 5 Cuối Học kì 1

Đề thi Toán 5 Giữa kì 2

Đề thi Toán 5 Cuối Học kì 2

104 Bài tập cuối tuần Toán 5 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Đề thi Tiếng Việt lớp 5

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa kì 1

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Giữa kì 2

Đề thi Tiếng Việt lớp 5 Học kì 2

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Đề thi Tiếng Anh lớp 5

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án


Đề kiểm tra Lịch Sử & Địa Lí 5


Đề thi Đạo Đức lớp 5


Đề thi Tin học lớp 5


Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát đầu năm


Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán

Các dạng Toán ôn thi vào lớp 6 chọn lọc


Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt


Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thử