Bài 1.8 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 1.8 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng nhau và có giá trị nhỏ nhất.

Lời giải:

Gọi m là giá trị nhỏ nhất của các tích 140 . a, 180 . b, 200 . c. Do a, b, c khác 0 nên m ≠ 0. Do đó m = BCNN(140, 180, 200) = 12600.

Vậy a = 12600 ⋮ 140 = 90;

b = 12600 ⋮ 180 = 70;

c = 12600 ⋮ 200 = 63.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học