Bài 1.7 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 1.7 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Chứng tỏ rằng:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Ta có: abcd = 100.ab + cd = 4.25.ab + cd

a) Ta có: 4.25.ab ⋮ 4

Nên nếu cd ⋮ 4 thì (4.25.ab + cd) ⋮ 4 nên abcd ⋮ 4

b) Nếu abcd ⋮ 4 mà 4.25.ab ⋮ 4 nên cd ⋮ 4

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học