Top 100 Đề thi Toán 6 năm học 2022 - 2023 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoTrọn bộ 100 Đề thi Toán 6 năm học 2022 - 2023 có đáp án, mới nhất được biên soạn theo chương trình sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Xem thử Đề Toán 6 KNTT Xem thử Đề Toán 6 CTST Xem thử Đề Toán 6 CD

Chỉ 200k mua trọn bộ Đề thi Toán 6 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Toán 6 - Kết nối tri thức

- Đề thi Toán 6 Giữa kì 1

- Đề thi Toán 6 Học kì 1

- Đề thi Toán 6 Giữa kì 2

- Đề thi Toán 6 Học kì 2


Bộ đề thi Toán 6 - Cánh diều

- Đề thi Toán 6 Giữa kì 1

- Đề thi Toán 6 Học kì 1

- Đề thi Toán 6 Giữa kì 2

- Đề thi Toán 6 Học kì 2


Bộ đề thi Toán 6 - Chân trời sáng tạo

- Đề thi Toán 6 Giữa kì 1

- Đề thi Toán 6 Học kì 1

- Đề thi Toán 6 Giữa kì 2

- Đề thi Toán 6 Học kì 2

Xem thử Đề Toán 6 KNTT Xem thử Đề Toán 6 CTST Xem thử Đề Toán 6 CD

Xem trực tuyến 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới:


Lưu trữ: Bộ đề thi Toán 6 cũ:

Xem thêm đề thi các môn học lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương và học kì:
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học