Đề thi Khoa học tự nhiên lớp 6 năm 2022-2023 (có đáp án) | Đề thi KHTN 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoTrọn bộ 100 Đề thi Khoa học tự nhiên lớp 6 năm học 2022 - 2023 có đáp án, mới nhất được biên soạn theo chương trình sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi KHTN 6.

Xem thử Đề GK2 KHTN 6 KNTT Xem thử Đề GK2 KHTN 6 CTST Xem thử Đề GK2 KHTN 6 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ đề thi Giữa kì 2 KHTN 6 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 6 - Kết nối tri thức

- Đề thi KHTN 6 Giữa kì 1

- Đề thi KHTN 6 Cuối Học kì 1

- Đề thi KHTN 6 Giữa kì 2

- Đề thi KHTN 6 Cuối Học kì 2


Bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều

- Đề thi KHTN 6 Giữa kì 1

- Đề thi KHTN 6 Cuối Học kì 1

- Đề thi KHTN 6 Giữa kì 2

- Đề thi KHTN 6 Cuối Học kì 2


Bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 6 - Chân trời sáng tạo

- Đề thi KHTN 6 Giữa kì 1

- Đề thi KHTN 6 Cuối Học kì 1

- Đề thi KHTN 6 Giữa kì 2

- Đề thi KHTN 6 Cuối Học kì 2

Xem thử Đề GK2 KHTN 6 KNTT Xem thử Đề GK2 KHTN 6 CTST Xem thử Đề GK2 KHTN 6 CD

Xem trực tuyến 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới:

Xem thêm đề thi các môn học lớp 6 sách mới chọn lọc, có đáp án hay khác:
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học