Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 năm 2022 - 2023 có đáp án | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoTrọn bộ 100 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 năm học 2022 - 2023 có đáp án, mới nhất được biên soạn theo chương trình sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Lịch Sử & Địa Lí 6.

Bộ đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 6 - Kết nối tri thức

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Giữa kì 1

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Học kì 1

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Giữa kì 2

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Học kì 2


Bộ đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 6 - Cánh diều

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Giữa kì 1

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Học kì 1

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Giữa kì 2

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Học kì 2


Bộ đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Giữa kì 1

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Học kì 1

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Giữa kì 2

- Đề thi Lịch Sử & Địa Lí Học kì 2

Xem trực tuyến 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới:

Xem thêm đề thi các môn học lớp 6 sách mới chọn lọc, có đáp án hay khác:
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học