Bài 220 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 220 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tôi nghĩ một số có ba chữ.

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 7 thì được số chia hết cho 7.

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 8 thì được số chia hết cho 8.

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 9 thì được số chia hết cho 9.

Hỏi số tôi nghĩ là số nào?

Lời giải:

Gọi m là số mà tôi nghĩ (m ∈ N; m ≥ 9).

Vì m – 7 ⋮ 7; m – 8 ⋮ 8; m – 9 ⋮ 9 nên m ⋮ 7, m ⋮ 8, m ⋮ 9

Suy ra: m là bội chung của 7, 8, 9.

Vì 7, 8, 9 đôi là một nguyên tố cùng nhau nên ta có:

       BCNN(7, 8, 9) = 7 . 8 . 9 = 504

       BC(7, 8, 9) = {0; 504; 1008; ...}

Vì m là số có ba chữ số nên m = 504

Vậy số mà tôi suy nghĩ 504.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học