Bài 218 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 218 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Quãng đường AB dài 110km. Lúc 7 giờ, người thứ nhất đi từ A để đến B, người thứ hai đi từ B để đến A. Họ gặp nhau lúc 9 giờ. Biết vận tốc của mỗi người thứ nhất lớn hơn vận tốc người thứ hai là 5km/h. Tính vận tốc của mỗi người.

Lời giải:

Thời gian hai người đi được cho đến lúc gặp nhau: 9 – 7 = 2 ( giờ)

Tổng vận tốc của hai người: 110 : 2 = 55 (km/h)

Vận tốc của người thứ nhất: (55 + 5) : 2 = 30 (km/h)

Vận tốc của người thứ hai: 30 – 5 = 25 (km/h).

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học