Bài 1.4 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 1.4 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên ab sao cho abba = 72.

Lời giải:

Ta có: abba = 72 nên (10a + b) - (10b + a) = 72

⇒ 9a - 9b = 72

⇒ 9(a - b) = 72

⇒ a - b = 8.

Do a và b khác 0 nên a = 9, b = 1.

Đáp số: 91.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học