Bài 203 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 203 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Thực hiện phép tính:

a) 80 − (4 . 52 – 3 . 23)

b) 23 . 75 + 25 . 23 + 180

c) 2448 : [119 − (23 − 6)]

Lời giải:

a) 80 − (4 . 52 – 3 . 23)

= 80 – ( 4 . 25 – 3 . 8)

= 80 – (100 – 24 )

= 80 – 76 = 4

b) 23 . 75 + 25 . 23 + 180

= 23 . (75 + 25) + 180

= 23 . 100 + 180

= 2300 + 180 = 2480

c) 2448 : [119 − (23 − 6)]

= 2448 : (119 – 17)

= 2448 : 102 = 24

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học