Bài 1.3 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 1.3 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): BCNN của ba số 36, 104, 378 bằng

(A) 1456;              (B) 4914;

(C) 3276;              (D) 19656.

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Ta có: 36 = 32.22

104 = 13. 23

378 = 33.2.7

BCNN(36, 104, 378) = 13.23.33.7 = 19656

Chọn (D) 19656.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học