Bài 1.5 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 1.5 (trang 35 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5.

Lời giải:

*25* chia hết cho 2 và cho 5 nên chữ số hàng đơn vị là 0

*25* chia hết cho 3 nên 2 + * + 5 + 0 = 7 + * ⋮ 3

Suy ra: * = {2;5;8}

Vậy các số cần tìm là 2250, 5250, 8250.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học