Bài 207 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 207 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

Lời giải:

Ta có 270 ⋮ 2; 3105 không chia hết 2; 150 ⋮ 2        Suy ra A không chia hết 2

       270 ⋮ 5; 3105 ⋮ 5; 150 ⋮ 5        Suy ra A ⋮ 5

       270 ⋮ 3; 3105 ⋮ 3; 150 ⋮ 3        Suy ra A ⋮ 3

       270 ⋮ 9; 3105 ⋮ 9; 150 không chia hết 9        Suy ra A không chia hết 9

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học