Bài 224 (trang 34 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 224 (trang 34 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Lớp 6A có 25 học sinh thích môn Toán, có 25 học sinh thích môn Văn, trong đó có 13 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Có 9 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn.

a) Dùng sơ đồ vòng tròn để minh họa:

- Tập hợp T các học sinh lớp 6A thích Toán

- Tập hợp V các học sinh lớp 6A thích Văn

- Tập hợp K các học sinh lớp 6A không thích cả Toán lẫn Văn

- Tập hợp A các học sinh lớp 6A

b) Trong các tập hợp T, V, K, A có tập hợp nào là tập hợp con của một tập hợp khác?

c) Gọi M là tập hợp các học sinh của lớp 6A thích cả hai môn Toán và Văn. Tìm giao của các tập hợp: T và V, T và M, V và M, K và T, K và V.

d) Tính số học sinh của lớp 6A.

Lời giải:

a) Minh họa bằng hình vẽ

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b) T ⊂ A

V ⊂ A

K ⊂ A

c) T ∩ V = M

T ∩ M = M

V ∩ M = M

K ∩ T = ∅

K ∩ V = ∅

d) Số học sinh của lớp 6A là:

(24 + 25 – 13) + 9 = 45 (học sinh)

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học