Bài 199 (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 199 (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Lời giải:

Theo đề bài ra ta có:

( x : 3 – 4).5 = 15

x : 3 – 4 = 15 : 5

x : 3 – 4 = 3

x : 3 = 3 + 4

x : 3 = 7

x = 7.3

x = 21

Vậy x = 21

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học