Bài 217 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 217 (trang 33 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Có ba chồng sách: Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chống sách chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn sách Văn dày 15mm, mỗi cuốn sách Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn sách Toán dày 8mm. Người ta xếp ba chồng sách cao như nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

Lời giải:

Gọi m (mm) là chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách (m ∈ N*).

Vì ba chồng sách cao bằng nhau nên chiều cao của mỗi chồng sách là bội chung của bề dày ba quyển sách.

Vì m nhỏ nhất nên m là BCNN(15; 6; 8)

Ta có: 15 = 3.5

       6 = 2. 3

       8 = 23

BCNN(15; 6; 8) = 23 . 3 . 5 = 120

Vậy chiều cao nhỏ nhất của mỗi chồng sách là 120mm.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học