Bài 209 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 209 (trang 32 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Điền chữ số vào dấu * để số Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chia hết cho 2 và cho 5 nên chữ số hàng đơn vị là 0

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 chia hết cho 9

⇒ 1 + (*) + 5 + 0 = [6 + (∗)] ⋮ 9.

Suy ra (*) = 3

Vậy ta có số 1350

Vì 1350 ⋮ 9 nên 1350 ⋮ 3

Vì ƯCLN (2; 3) = 1 nên 1350 ⋮ (2; 3) = 6

Vậy số 1350 chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học