Bài 222 (trang 34 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)Ôn tập chương 1 Số học

Bài 222 (trang 34 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Gọi P là tập hợp các số nguyên tố,

A là tập hợp các số chẵn,

B là tập hợp các số lẻ.

a) Tìm giao của các tập hợp A và P, A và B.

b) Dùng ký hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp P, N, N*.

c) Dùng ký hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa mỗi tập hợp A, B với mỗi tập hợp N, N*.

Lời giải:

a) P ∩ A = {2}; A ∩ B = ∅

b) P ⊂ N; P ⊂ N*; N* ⊂ N

c) A ⊂ N; B ⊂ N; B ⊂ N*

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-1-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học