Xuất xứ của tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Đề bài: Trình bày xuất xứ của tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”.

Trả lời:

Tác phẩm “Vũ trung tuỳ bút”

- Gồm 88 mẩu chuyện nhỏ bàn về các thứ lễ nghi, phong tục, tập quán, ghi chép những sự việc xảy ra trong xã hội lúc đó. Tác phẩm có giá trị văn chương đặc sắc, cung cấp những tài liệu quý về sử học, địa lí, xã hội học.

- Văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” được trích trong Vũ trung tuỳ bút.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: