Bố cục của văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Đề bài: Nêu bố cục của văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.”

Trả lời:

Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu ... đó là triệu bất thường): thói ăn chơi xa xỉ vô độ của chúa.

- Phần 2 (còn lại): Sự nhũng nhiễu của bọn quan lại.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: