Nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Đề bài: Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”.

Trả lời:

- Các sự việc đưa ra cụ thể, chân thực, khách quan, không xen lời bình của tác giả, có liệt kê và cũng có miêu tả tỉ mỉ vài sự kiện để khắc hoạ ấn tượng.

- Cảm xúc của tác giả (thái độ bất bình, phê phán) cũng được gửi gắm kín đáo.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: