Phương thức biểu đạt của Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là gì

Đề bài: Phương thức biểu đạt của “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” là gì?

Trả lời:

Phương thức biểu đạt: Tự sự và miêu tả

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: