Nội dung chính của tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là gì

Đề bài: Nội dung chính của tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” là gì?

Trả lời:

Nội dung:

- Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận trong phủ chúa Trịnh.

- Những thủ đoạn nhũng nhiễu dân của bọn quan lại hầu cận.

- Tình cảnh của người dân.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: