Chủ đề của tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là gì

Đề bài: Tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” đề cập đến chủ đề nào?

Trả lời:

 Chủ đề:

“Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê – Trịnh

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: