Nhận xét về kết cấu của bài thơ Mây và sóng

Đề bài: Nhận xét về kết cấu của bài thơ “Mây và sóng”.

Trả lời:

- Kết cấu bài thơ như một câu chuyện kể tạo ấn tượng thú vị với hình thức đối thoại lồng trong lời kể của em bé.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: