Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là gì

Đề bài: Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ “Mây và sóng” là gì?

Trả lời:

- Đều có cách tổ chức lời thơ giống nhau nhưng trình tự tường thuật thì khác nhau.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: