Dòng nào nêu được nội dung chính của bài thơ Mây và sóng

Đề bài: Dòng nào nêu được nội dung chính của bài thơ “Mây và sóng”?

Trả lời:

●   Nội dung chính là: Tình mẫu tử

●   Đoạn thơ thể hiện nội dung chính là:

“Con sẽ là mây và mẹ sẽ là trăng.

Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ,

Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.

……

Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bở biển lạ lùng.

Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi

và vỗ vào gối mẹ, cười vang.

Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở.”

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: