Bài thơ Mây và sóng nói về chủ đề gì

Đề bài: Bài thơ “Mây và sóng” nói về chủ đề gì?

Trả lời:

- Chủ đề của bài thơ: Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: