Hình thức ngôn ngữ nào được sử dụng trong bài thơ Mây và sóng

Đề bài: Hình thức ngôn ngữ nào được sử dụng trong bài thơ “Mây và sóng”?

Trả lời:

- Hình thức ngôn ngữ: đối thoại

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: