Bài thơ Mây và sóng được viết theo thể loại nào

Đề bài: Bài thơ “Mây và sóng” được viết theo thể loại nào?

Trả lời:

“Mây và sóng” được viết theo thể loại: Thơ văn xuôi.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: