Ý nghĩa thời sự của bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Tác giả viết bài “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” trong thời điểm nào của lịch sử? Bài viết nêu ra vấn đề gì? Ý nghĩa thời sự và ý nghĩa lâu dài của vấn đề ấy?

Trả lời:

- Bài viết được viết trong hoàn cảnh cả thế giới đang chuẩn bị bước vào năm đầu tiên của thế kỉ mới.

- Vấn đề nêu ra: chúng ta cần nhận thức như thế nào và làm những gì để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

- Ý nghĩa: để đáp ứng những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử và dân tộc giao phó con người Việt Nam nói chung, lớp trẻ nói riêng không thể không nhận thức rõ những mặt mạnh và hạn chế của bản thân để không ngừng hoàn thiện mình xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: