Bố cục của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Bố cục của văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” được phân chia và sắp xếp như thế nào?

Trả lời:

Bố cục: 4 phần

- Phần 1 (từ đầu ... càng nổi trội): Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

- Phần 2 (tiếp ... điểm yếu của nó): Bối cảnh thế giới và những yêu cầu của nó.

- Phần 3 (tiếp ... và hội nhập): Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam.

- Phần 4 (còn lại): Nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: