Phương thức biểu đạt bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Trả lời:

Phương thức biểu đạt: Nghị luận.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline