Các văn bản đã được học có cùng phương thức biểu đạt với Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Kể tên các văn bản đã được học có cùng phương thức biểu đạt với “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”.

Trả lời:

Các văn bản cùng phương thức biểu đạt:

●   Bàn về đọc sách- Chu Quang Tiềm.

●   Tiếng nói của văn nghệ- Nguyễn Đình Thi.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline