Trình bày một vài nét đặc sắc nghệ thuật của bài Tiếng nói của văn nghệ

Đề bài: Trình bày một vài nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản “Tiếng nói của văn nghệ”

Trả lời:

Là bài văn nghị luận đặc sắc:

●   Bố cục chặt chẽ, hợp lí, cách dẫn dắt tự nhiên.

●   Cách viết giàu hình ảnh, có nhiều dẫn chứng về thơ văn, về câu chuyện thực tế để khẳng định các ý kiến, các nhận định tăng thêm sức hấp dẫn cho bài tiểu luận.

●   Giọng văn chân thành, say sưa, giàu nhiệt huyết, đặc biệt ở phần cuối.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: