Tiếng nói của văn nghệ có phương thức biểu đạt giống với văn bản nào đã học

Đề bài: Văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” có phương thức biểu đạt giống với văn bản nào đã học?

Trả lời:

Văn bản có sử dụng phương thức biểu đạt giống: Bàn về đọc sách- Chu Quang Tiềm.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline