Nội dung của văn bản Tiếng nói của văn nghệ

Đề bài: Văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” đề cập tới nội dung gì?

Trả lời:

Nội dung mà văn bản đề cập: Sức mạnh lớn lao của văn nghệ trong đời sống.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: