Thể loại chính của đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là gì

Đề bài: Thể loại chính của đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” là gì?

Trả lời:

- Thể loại chính: Tiểu thuyết.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: