Đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Đề bài: Nêu vài nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang”.

Trả lời:

●   Nghệ thuật miêu tả chân dung nhân vật: bức chân dung không chỉ có khuôn mặt mà là toàn thân, với đủ cả trang phục, trang bị, được miêu tả khá kĩ càng.

●   Lựa chọn cách kể, tả từ ngôi thứ nhất – nhân vật tự hoạ bức chân dung của mình.

●   Ngôn ngữ và giọng điệu kể tự nhiên, có chất hài hước.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: