Phương thức biểu đạt của đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Đề bài: Tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt nào trong đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang”?

Trả lời:

- Phương thức biểu đạt: Tự sự + Miêu tả + Biểu cảm.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: