Đoạn trích Chị em Thúy Kiều thuộc thể loại gì

Đề bài: Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” thuộc thể loại gì?

Trả lời:

Thể loại: truyện thơ Nôm viết theo thể thơ lục bát.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: