Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nói về những nhân vật nào

Đề bài: “Chị em Thúy Kiều” nói về những nhân vật nào?

Trả lời:

Nói về 2 nhân vật: Thúy Vân và Thúy Kiều

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: