Đoạn trích Chị em Thúy Kiều thuộc phần nào của tác phẩm Truyện Kiều

Đề bài: Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” thuộc phần nào của tác phẩm “Truyện Kiều”?

Trả lời:

Đoạn trích thuộc phần 1 của tác phẩm “Truyện Kiều” : Gặp gỡ và đính ước

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: