Trình bày con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh

Đề bài: Trình bày con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Con đường hình thành phong cách Hồ Chí Minh

●    Đi nhiều nơi, có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, thành thạo nhiều thứ tiếng.

●    Ham học hỏi, dày công học tập, rèn luyện không ngừng.

●    Bác luôn tiếp thu các kiến thức và có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại.

●    Giữ gìn và biết kết hợp văn hóa truyền thống với vẻ đẹp văn hóa nhân loại.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: