Nêu xuất xứ của văn bản Phong cách Hồ Chí Minh

Đề bài: Nêu xuất xứ của văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Trả lời:

Xuất xứ:

●    Phong cách Hồ Chí Minh là một phần bài viết Phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn với cái giản dị của tác giả Lê Anh Trà, trích trong cuốn Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam (Viện Văn hóa xuất bản, Hà Nội 1990).

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: