Cơ sở nào đã tạo nên tình đồng chí giữa những người lính

Đề bài: Qua bài thơ “Đồng Chí”, theo em cơ sở nào đã tạo nên tình đồng chí giữa những người lính?

Trả lời:

Cơ sở hình thành tình đồng chí:

- Chung cảnh ngộ, hoàn cảnh xuất thân nghèo khó.

- Cùng chung hoàn cảnh, lý tưởng chiến đấu.

- Hình thành trên sự sẻ chia, đồng cảm mọi gian lao, mọi niềm vui nỗi buồn.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: