Bài thơ Đồng chí được viết theo thể thơ nào

Đề bài: Bài thơ “Đồng chí” được viết theo thể thơ nào?

Trả lời:

- Thể thơ: tự do

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline