Phương thức biểu đạt của bài thơ Con cò là gì

Đề bài: Phương thức biểu đạt của bài thơ “Con cò” là gì?

Trả lời:

Phương thức biểu đạt: biểu cảm

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: