Hoàn cảnh sáng tác của truyện ngắn Chiếc lược ngà

Đề bài: Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

●    Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” được viết năm 1966 - khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ những năm kháng chiến chống Mĩ và được đưa vào tập truyện cùng tên.

●    Văn bản trong sách giáo khoa là đoạn trích phần giữa của truyện.

Xem thêm các câu hỏi về các tác phẩm Ngữ văn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới: